Obowiązki polskich podmiotów leczniczych wynikające z implementacji dyrektywy transgranicznej

Kilka dni temu byłam prelegentką na Forum Menadżerów Służby Zdrowia, gdzie mówiłam o implementacji dyrektywy transgranicznej do prawa polskiego, o możliwościach jakie niesie dyrektywa dla krajowych podmiotów leczniczych (o tym jak pozyskać pacjentów z pozostałych krajów UE), ale także o obowiązkach, jakie nałożono na placówki medyczne.

Trzeba bowiem pamiętać, iż zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej podmiot wykonujący działalność leczniczą w Polsce ma obowiązek przekazywać na wniosek Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Transgranicznej Opieki Zdrowotnej lub oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, wszelkich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych udzielonych wskazanym we wniosku pacjentom z innych państw członkowskich UE oraz cen tych świadczeń.
Powyższe informacje powinny zostać przekazane w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku z zapytaniem.


{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Marcin Marzec 3, 2015

dziękuję bardzo za informację.

Marek Marzec 9, 2015

Powinny… szkoda, że nie zawsze są. No ale trzeba zwrócić na to uwagę.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: