Wydłużono termin wpisu do rejestru – dobra wiadomość dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą

O wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pisałam w ubiegłym roku. Dzisiaj do tematu wracam bowiem 27 czerwca br. Prezydent podpisał ustawę z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.  O kilku ważnych zmianach, które przyniosła ta nowelizacja pisałam już na blogu w artykule Zmiany w ustawie o działalności leczniczej – kwestia ubezpieczenia.

Dzisiaj ważny wpis dla wszystkich, którzy nie zdążyli z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Znowelizowano bowiem art. 206 ustawy o działalności leczniczej i wydłużono termin na dostosowanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą do wymagań ustawy do końca 2012 r. Zmieniono również brzmienie art. 208 ust. 2:

Osoby wykonujące zawód medyczny w ramach praktyki zawodowej dostosują swoją działalność do przepisów ustawy w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.

Zatem termin składania wniosków o zmianę wpisów w rejestrze został przedłużony do dnia 31 grudnia 2012 r.

 

 


Poprzedni wpis:

Następny wpis: