Szukaj: dokumentacja

Znikająca dokumentacja medyczna

W sprawie śmierci nienarodzonych bliźniąt z Włocławka pojawia się coraz więcej informacji mówiących o nieprawidłowościach w szpitalu. Podobno z aparatów USG, którymi badano pacjentkę wykasowano dane. Brakuje m in. zapisów jej badań, które mogą być w tej sprawie kluczowe. Pominę w tym wpisie kwestie kto, po co i dlaczego zniszczył dokument – fragment dokumentacji medycznej. […]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) przewiduje, że dokumentacja medyczna może być prowadzona na podstawie przepisów dotychczasowych tylko przez sześć miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Co to oznacza? Przepisy obejmują: Wszystkie […]

Dokumentacja medyczna – udostępnianie

W poprzednim wpisie Prawo do dokumentacji chorego poruszałam kwestię udostępnienia dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta. Dzisiaj  wpis o tym kto taką dokumentację przechowuje i na jakich zasadach ją udostępnia. Zgodnie z art. 26 ust. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź […]

Złe wrażenie Czy można zrobić złe wrażenie w sądzie w trakcie procesu o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu błędu medycznego? Można, i to w bardzo prosty sposób. Wystarczy z lekceważeniem potraktować sąd. Jak do tego może dojść? Podam Wam przykład. Wystarczy przygotować niechlujną odpowiedź na pozew i być nieprzygotowanym do sprawy. W pewnej sprawie przeciwko […]

Siedzimy w restauracji przy kawie i herbacie i tak sobie rozmawiamy: Pani mecenas, my dotąd nie potrzebowaliśmy prawnika… (mówi szef dużej kliniki, a właściwie kilku rozsianych w okolicach Warszawy i w samej stolicy) Jak to? – pytam No jakoś sobie radziliśmy, mieliśmy wzory z internetu i całkiem niezłą księgową, bazowaliśmy na zaufaniu do naszych lekarzy. […]

Wyciek dokumentacji medycznej

Wyciek dokumentacji medycznej Jeden z tabloidów (na jego niedawnych urodzinach bawił się Prezydent Duda) opublikował zdjęcia chorego Wojciecha Młynarskiego. Oliwy do ognia dolał fakt, że podobno gazeta ta dysponuje… dokumentacją medyczną pacjenta! Jeżeli to prawda to zastanawiającym jest jak tabloid wszedł w jej posiadanie… Moi klienci często pytają jak mają poprawnie udostępniać dokumentację medyczną i […]

To pytanie słyszę bardzo często, nierzadko od lekarzy, do których z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji zwrócił się pacjent. Przede wszystkim należy pamiętać, że placówka medyczna jest administratorem danych osobowych pacjentów i musi przestrzegać zapisów ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 23 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: Pacjent ma prawo do […]

Szkolenia

Jeżeli chcesz pogłębić swoją wiedzę w zakresie prawa medycznego i jesteś zainteresowany szkoleniami indywidualnymi (zamkniętymi) możesz zamówić następujące szkolenia: Dokumentacja medyczna – zasady prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej Odpowiedzialność cywilna, pracownicza i zawodowa lekarza za błąd medyczny Prawo medyczne i prawa pacjenta Ustawa o działalności leczniczej – zmiany w ochronie zdrowia Formy wykonywania zawodu lekarza […]

O tym jak ważne jest prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej przekonali się ostatnio: szpitale w Białymstoku oraz  lekarze w Hajnówce. Narodowy Fundusz Zdrowia kazał zwrócić szpitalowi blisko 100 tysięcy złotych, na swoich pracowników kary nałożył też Szpital Powiatowy w Hajnówce, który musiał także zapłacić karę. W ubiegłym roku wysoką karę NFZ nałożył na Klinikę Ginekologii Położnictwa […]

Prawo do dokumentacji chorego

Zgodnie z art. 26 ust. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dalej czytamy: Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Takie zapisy w ustawie oznaczają, że jeżeli chory […]