Dochodzenie roszczeń

Złe wrażenie Czy można zrobić złe wrażenie w sądzie w trakcie procesu o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu błędu medycznego? Można, i to w bardzo prosty sposób. Wystarczy z lekceważeniem potraktować sąd. Jak do tego może dojść? Podam Wam przykład. Wystarczy przygotować niechlujną odpowiedź na pozew i być nieprzygotowanym do sprawy. W pewnej sprawie przeciwko […]

Kongres Innova Med Łódź, 17.02.2017 r.

Zaproszenie Już niebawem, bo 17 lutego spotkamy się w Łodzi na kolejnym Kongresie Innova Med Hospital Management. Opowiem Państwu jakie prawa mają pacjenci, a jakie lekarze. Skupimy się na tym jak bronić się przed roszczeniami pacjentów i co zrobić, gdy takie roszczenie (wezwanie do zapłaty czy pozew) wpłynie do szpitala czy naszej kliniki. Temat mojego […]

Wezwanie do zapłaty, co dalej?

Wezwanie do zapłaty – bać się, a może bagatelizować? Na adres  Twojej indywidualnej praktyki, albo podmiotu leczniczego, którego jesteś właścicielem lub dyrektorem przychodzi list od niezadowolonego z leczenia pacjenta lub jego prawnika. Otwierasz, a tam wezwanie do zapłaty niebagatelnej kwoty za błędy popełnione przy leczeniu i za rozstrój zdrowia jakiego pacjent doświadczył w Twojej placówce. Nie, […]

Mediacja będzie obowiązkowa w sprawach medycznych? Mediacja jako alternatywna metoda sporów sądowych, mimo iż obecna od jakiegoś czasu w polskim prawie, nie jest powszechnie stosowana. Wszystko ma się zmienić za sprawą ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, która ma zacząć obowiązywać z dniem 1 stycznia 2016 r. Mediacja […]

Szkody i roszczenia w ubezpieczeniach

Dzisiaj zaproszenie na warsztat Szkody i roszczenia w ubezpieczeniach, który odbędzie się w dniach 10-11.12.2014 r. w warszawskim Sheratonie. Jako prelegent otworzę drugi dzień warsztatu. Organizator poprosił mnie o wygłoszenie prelekcji na temat roszczeń z powodu naruszenia dóbr osobistych ofiar bliskich. Więcej informacji  na temat tego wydarzenia – tutaj.

Art. 36.Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do opieki duszpasterskiej. Art. 37. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia podmiot, o którym mowa w art. 33 ust. 1, jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania. Art. 38. Podmiot leczniczy […]

IV Ogólnopolskie Forum Menedżerów i Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia 25-26 kwietnia 2013 W dniach 25-26 kwietnia 2013 r. odbędzie się w Warszawie w  Centrum Edukacji Medycznej CEMED IV Ogólnopolskie Forum Menedżerów i Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia 2013 . W ciągu dwóch dni uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w wielu ciekawych sesjach tematycznych związanych  […]

W najnowszym listopadowym numerze Działalności Leczniczej w praktyce ukazał się artykuł mojego autorstwa dotyczący procedury dochodzenia roszczeń przed Wojewódzkimi Komisjami.

Wyrok Trybunału w Strasburgu w sprawie P i S przeciwko Polsce z dnia 30.10.2012 r. (dostępny po angielsku TUTAJ) obecnie szeroko komentowany,  potwierdził jedno – Polska jako strona KONWENCJI O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI notorycznie ją łamie – w zakresie praw reprodukcyjnych kobiet (wystarczy wspomnieć sprawę Tysiąc vs. Polska czy ubiegłoroczny wyrok Trybunału […]

Ze zdziwieniem przeczytałam pewien artykuł prasowy, w którym napisano: Szpital może twierdzić, że nie odpowiada za błędy lekarzy tylko dlatego, że pracują na umowę-zlecenie. Sąd w Zamościu oddalił pozew o ponad pół miliona złotych rekompensaty dla młodego mężczyzny za nieudaną operację. Podniosło mi się ciśnienie, ale czytam dalej: Sąd uznał, że szpital w ogóle nie […]