Dokumentacja medyczna

Wyciek dokumentacji medycznej

Wyciek dokumentacji medycznej Jeden z tabloidów (na jego niedawnych urodzinach bawił się Prezydent Duda) opublikował zdjęcia chorego Wojciecha Młynarskiego. Oliwy do ognia dolał fakt, że podobno gazeta ta dysponuje… dokumentacją medyczną pacjenta! Jeżeli to prawda to zastanawiającym jest jak tabloid wszedł w jej posiadanie… Moi klienci często pytają jak mają poprawnie udostępniać dokumentację medyczną i […]

Zgodnie z art. 26 ust 3 pkt. 6  ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta dokumentację medyczną pacjenta należy udostępnić: zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta Jeżeli ubezpieczyciel nie przedstawi zgody pacjenta na udostępnienie dokumentacji, nie wolno jej wydać. Kiedyś zadano mi pytanie – czy w takim wypadku podmiot leczniczy ma zwrócić się o taką […]

To pytanie słyszę bardzo często, nierzadko od lekarzy, do których z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji zwrócił się pacjent. Przede wszystkim należy pamiętać, że placówka medyczna jest administratorem danych osobowych pacjentów i musi przestrzegać zapisów ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 23 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: Pacjent ma prawo do […]