Zmiany w prawie medycznym

Sieć szpitali

Plan stworzenia systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zwany popularnie siecią szpitali – to jeden z kluczowych projektów Ministerstwa Zdrowia i Ministra Radziwiłła, który bardzo podoba się także premier Szydło. Obecnie jest jeszcze na etapie projektu, a już wzbudza ogromne kontrowersje w środowisku lekarzy, a przede wszystkim dyrektorów szpitali, zwłaszcza tych niepublicznych. O sieci […]

Monitorowanie zdarzeń niepożądanych

Założenia do projektu ustawy Wśród nowych pomysłów na temat reorganizacji służby zdrowia, które przedstawia Minister Radziwiłł jeden jest wart szczególnej uwagi. To ustawa o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta, ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia. Na razie jest na etapie projektu założeń, który można konsultować do 19 lutego br. Zgodnie […]

Zmiany w tajemnicy lekarskiej

Z dniem 5 sierpnia br. zaczęła obowiązywać nowelizacja kodeksu karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta.  Zmiany dotknęły problemu tajemnicy lekarskiej, a ściślej ujmując dostępu do treści objętych ową tajemnicą przez osoby bliskie, co wywołało konsternację w środowisku medycznym. Jeszcze do niedawna pacjent miał prawo do […]

Szpitale mają nowy obowiązek

Z dniem 15 lipca 2016 r. szpitale mają nowy obowiązek,  weszły bowiem w życie zmiany w ustawie o działalności leczniczej. Na podmioty lecznicze prowadzące szpitale nałożono obowiązek zgłaszania na podany przez jednostkę Policji numer telefonu, numer faksu lub adres poczty elektronicznej: – przyjęcia pacjenta małoletniego, z którego przedstawicielem ustawowym albo opiekunem faktycznym nie można się skontaktować – […]

Mediacja będzie obowiązkowa w sprawach medycznych? Mediacja jako alternatywna metoda sporów sądowych, mimo iż obecna od jakiegoś czasu w polskim prawie, nie jest powszechnie stosowana. Wszystko ma się zmienić za sprawą ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, która ma zacząć obowiązywać z dniem 1 stycznia 2016 r. Mediacja […]

Kilka dni temu byłam prelegentką na Forum Menadżerów Służby Zdrowia, gdzie mówiłam o implementacji dyrektywy transgranicznej do prawa polskiego, o możliwościach jakie niesie dyrektywa dla krajowych podmiotów leczniczych (o tym jak pozyskać pacjentów z pozostałych krajów UE), ale także o obowiązkach, jakie nałożono na placówki medyczne. Trzeba bowiem pamiętać, iż zgodnie z art. 14 ust. […]

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

Fizjoterapeutą w Polsce może być każdy. Zaskakujące, ale to prawda. Jest tak dlatego, że wykonywanie tego bardzo odpowiedzialnego zawodu medycznego nie jest uregulowane w prawie, nie ma stosownych przepisów dokładnie precyzujących, kto może rehabilitować chorych. Wystarczy bowiem otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą – z klasyfikacją działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A) i już można wykonywać indywidualną lub zespołową […]

W środę 30.04.2014 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wejdą w życie 30 dni od dnia ich ogłoszenia. Co zmienia ustawa? Z punktu widzenia lekarzy najważniejsza zmiana dotyczy umożliwienia udzielania świadczeń zdrowotnych nie tylko przez […]

Od niedawna obowiązuje długo wyczekiwane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Czy nowe przepisy rozwiążą problem problem zakłuć  personelu medycznego podczas wykonywania czynności zawodowych? Przyjrzyjmy się zatem nowym przepisom. 1. Definicje […]

Kontrola podmiotów leczniczych

Z nowym rokiem mamy mnóstwo nowych przepisów (jeżeli jesteś ciekawy zmian zajrzyj tutaj i tutaj). Podmioty lecznicze wśród wszystkich zmian otrzymały jeszcze Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych. Nowe przepisy zastępują dwa stare rozporządzenia, które z dniem 1 stycznia 2013 r. odeszły do […]