Komentarz do Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

ustawa_o_ochronie_zdrowia_psychicznego_komentarz_2012Jednym z moich obszarów praktyki jako prawnika są prawa pacjenta, z uwzględnieniem praw pacjentów szpitala psychiatrycznego (zobacz tutaj). W mojej bibliotece znalazło się zatem pierwsze wydanie komentarza praktycznego wydawnictwa LexisNexis :Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz.

Wewnątrz książki znajdziemy klasyczny komentarz do ustawy (czyli dany artykuł oraz jego szczegółowe omówienie), który jasno i przejrzyście wyjaśnia skomplikowaną tematykę samej ustawy.

Dodatkowo w publikacji zamieszczono wzory niezbędnych pism procesowych kierowanych do sądów czy instytucji zajmujących się opieką społeczną.

Książka zawiera również rozporządzenia wykonawcze wydane do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Moim zdaniem najciekawszą częścią publikacji są  tzw. przypadki kliniczne. Są to praktyczne opisy różnych sytuacji dotyczących udzielania opieki psychiatrycznej pacjentom. Ta część książki przedstawia sytuacje problematyczne w codziennej praktyce lekarza psychiatry i szczegółowo wyjaśnia które przepisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego należy zastosować. Przy każdym opisywanym przypadku wyjaśniono jakie decyzje należy podjąć i na podstawie których przepisów.

Książka jest dostępna również jako e-book.

 Uważam, że komentarz Piotra Gałeckiego, Kingi Bobińskiej oraz Krzysztofa Eichstaedt’a jest pozycją po którą powinni sięgnąć lekarze, w szczególności psychiatrzy i psychologowie. Komentarz bowiem w sposób praktyczny przenosi zapisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego na grunt codziennej praktyki.


{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: