Lekarz i prawo do wyrażania opinii

W ubiegłym miesiącu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu zapadł wyrok, który dotyczy prawa do wolności wypowiedzi w zawodzie lekarza.

Chodzi o sprawę Sosinowska v. Polska (wyrok z 18.10.11, skarga 10247/09), w której Trybunał uznał, iż doszło do naruszenia art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. ETPCz wskzał, iż interpretacja sądów dyscyplinarnych co do zakazu jakiejkolwiek krytycznej wypowiedzi w zawodzie lekarza jest niezgodna z prawem do wolności wypowiedzi.

Doktor Sosinowska, specjalistka ds. chorób płuc w 2004 r. napisała list do krajowego konsultanta ds. chorób płuc, w którym poddała w wątpliwość kwalifikacje swojego szefa oraz zwracała uwagę na jego nieetyczne zachowanie wobec niej. Dodatkowo przełożony miał jej grozić zwolnieniem z pracy.

Ostatecznie Pani Doktor została w 2005 r. zwolniona z placówki dyscyplinarnie. Sprawa zakończyła się sądowym przyznaniem odszkodowania za niezgodne z prawem zwolnienie.

W 2006 r. przeciwko doktor Sosinowskiej wszczęto dochodzenie na podstawie podejrzenia o nieetyczne zachowanie. Okręgowy Sąd Lekarski uznał ją winną takiego zachowania, a Naczelny Sąd Lekarski orzeczenie to podtrzymał.

Lekarka miała dopuścić się przewinienia z art. 52 ust. 2 Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Wyrok w polskim tłumaczeniu można przeczytać —> tutaj.

 

 


Poprzedni wpis:

Następny wpis: