Medyk jako biegły pilnie poszukiwany

Der ParagraphO tym, że są problemy ze znalezieniem biegłych lekarzy do opiniowania w procesach sądowych dotyczących błędów medycznych wiadomo nie od dziś.

O problemie typ pisała niedawno choćby Medycyna Praktyczna.

W procesach, w których występuję jako pełnomocnik często najdłuższym etapem procesu jest właśnie poszukiwanie biegłego odpowiedniej specjalizacji. Czasami na liście biegłych Sądu Okręgowego nie ma odpowiedniego lekarza specjalisty i trzeba szukać poza okręgiem. Może się to wiązać np. z większymi kosztami dla strony, która będzie musiała dojechać choćby na badanie…

Biegłych do pracy na zlecenie sądów czy Wojewódzkich Komisji ds. zdarzeń medycznych zniechęca też niewielkie wynagrodzenie, które niedawno w wyniku nowelizacji kodeksu postępowania karnego uległo jeszcze obniżeniu.

Ale to ma się zmienić. Resort Sprawiedliwości pracuje bowiem nad nowymi rozporządzeniami w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym i odpowiednio w postępowaniu cywilnym. Projekt dostępny jest TUTAJ.

W przypadku biegłych z zakresu medycyny ich wynagrodzenie za pracę będzie można  określić według taryfy ryczałtowej (załącznik nr 1 do rozporządzenia), która zawiera określenie czynności oraz widełkowo wskazany procent kwoty bazowej. I tak np. za sporządzenie opinii wyłącznie na podstawie akt sprawy sądowej % kwoty bazowej ma wynosić 5,10 do 21,65. Kwota bazowa jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej.

Zmiany w wynagradzaniu biegłych mają zgodnie z projektem wejść w życie na początku maja 2013 r.


{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: