O blogu

Najpierw, w sierpniu 2010 roku powstał blog poświęcony prawu medycznemu – www.medyczneprawo.pl, w którym również poruszałam problemy osób wykonujących zawody medyczne.

Z czasem uznałam, że lekarze potrzebują osobnego bloga – miejsca w sieci, gdzie znajdą praktyczną wiedzę dotyczącą prawnych aspektów wykonywanego przez nich zawodu. Dlatego też powstał ten blog – Lekarz i Prawo. Pierwszy blog skierowany do konkretnej grupy zawodowej.

W blogu znajdą się informacje dotyczące m.in.:

  • Wykonywania zawodu przez lekarzy
  • Zakładania i prowadzenia praktyki lekarskiej
  • Spraw związanych z zatrudnieniem lekarzy oraz sprawami pracowniczymi
  • Zatrudnienia na kontraktach
  • Umów z NFZ
  • Ochrony dóbr osobistych
  • Ochrony przed roszczeniami pacjentów
  • Analizy przepisów prawnych dotyczących służby zdrowia

W blogu znajdzie się również miejsce na poruszanie kwestii związanych ze sprawami prywatnymi lekarzy – takimi jak sprawy spadkowe, rozwodowe czy dotyczące podziału majątku.

Mam nadzieję, że blog ten stanie się również miejscem dyskusji i wymiany poglądów pomiędzy medykami i prawnikami.

Zapraszam do lektury.