Odpowiedzialność dyscyplinarna lekarza

Der ParagraphPrócz odpowiedzialności  cywilnej i karnej lekarze oraz osoby wykonujące inne zawody medyczne mogą ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną.
Członkowie izb lekarskich podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza. Pojęcie przewinienia zawodowego jest niedookreślone oraz bardzo szerokie.
Ustawa o izbach lekarskich związała odpowiedzialność zawodową z naruszeniem zasad etyki, czyli za „każde postępowanie lekarza, które podważa zaufanie do zawodu”.
Za ten sam popełniony przez lekarza czyn (w przedmiocie którego toczy się postępowanie karne) zgodnie z art. 54 ustawy o izbach lekarskich postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej toczy się niezależnie od postępowania karnego, może być jednak zawieszone do czasu ukończenia postępowania karnego.
Zatem lekarz może ponosi niejako podwójną odpowiedzialność i może zostać podwójnie ukarany. Trzeba jednak podkreślić,że nawet skazanie prawomocnym wyrokiem karnym nie przesądza o orzeczeniu odpowiedzialności zawodowej, zaś wyrok uniewinniający lub umarzający postępowanie nie stanowi przesłanki do umorzenia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.
Za popełnienie przewinienia zawodowego zostały przewidziane kary, które ustawa o izbach lekarskich wymienia w art. 83 ust. 1. Są to:

1 upomnienie,
2. nagana,
3. kara pieniężna,
3. zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat,
4. ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat,
5. zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza na okres od roku do lat pięciu
6. pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

Błąd medyczny może rodzic poważne konsekwencje nie tylko w sferze cywilnej (odpowiedzialność materialna), ale również karnej i dyscyplinarnej (odpowiedzialność osobista). Działanie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz najwyższą starannością i dbałością o dobro pacjenta pozwoli uchronić się od konsekwencji błędnego działania.

Jest to fragment artykułu pisanego na zamówienie dla HealthThink Public Relations, agencji specjalizującej się w marketingu medycznym.


{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Marcin Luty 3, 2015

dziękuję za informację 🙂 w końcu jasno to czego szukałem o odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: