Przedawnienie karalności przewinienia zawodowego lekarza

Od stycznia 2010 r. obowiązuje nowa ustawa o izbach lekarskich, która wprowadziła wiele zmian w postępowaniu przed sądami lekarskimi. Szczegóły są opisane w artykule Sądy Lekarskie.

 Niedawno na moje biurko trafiła sprawa klienta występującego jako pokrzywdzony w sprawie najpierw przed okręgowym sądem lekarskim, a następnie przed Naczelnym Sądem Lekarskim.

Sprawa została umorzona na podstawie art. 64 ust. 3 ustawy o izbach lekarskich:

Karalność przewinienia zawodowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat.

Rzeczywiście sprawa toczyła się bardzo długo (przez spory czas w sprawie nie działo się nic), do zdarzenia będącego przedmiotem postępowania doszło w 2006 r.

Czy zatem jeżeli przez 5 lat nie dojdzie do wyjaśnienia sprawy przed organem dyscyplinarnym oznacza to, że pokrzywdzony nie będzie mógł liczyć na wyrok sądu lekarskiego?

Nie zawsze sprawa jest beznadziejna.

Jeżeli prócz sprawy dyscyplinarnej przeciwko lekarzowi  odrębnie toczy się postępowanie karne w sprawie, to  sprawa dyscyplinarna nie ulegnie przedawnieniu po 5 latach od zdarzenia.

Zgodnie z paragrafem 4 art. 64 ustawy o izbach lekarskich:

Jeżeli czyn, o którym mowa w ust. 1, stanowi jednocześnie przestępstwo, ustanie karalności przewinienia zawodowego następuje nie wcześniej niż ustanie karalności przestępstwa.

O tym, kiedy ustaje karalność przestępstwa mówi art. 101 kodeksu karnego, natomiast zgodnie z art. 102 kodeksu karnego

Jeżeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa określonego w § 1 pkt 1-3 ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach – z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu.

Tak więc jeżeli w sprawie toczą się jednocześnie dwa postępowania: dyscyplinarne oraz karne to postępowanie dyscyplinarne nie może być umorzone po 5 latach od zdarzenia będącego przedmiotem postępowania (np. błędu medycznego), zaś karalność przewinienia zawodowego lekarza trwa tak długo jak karalność przestępstwa.

 


{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: