Udostępnianie dokumentacji medycznej zakładom ubezpieczeń

Zgodnie z art. 26 ust 3 pkt. 6  ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta dokumentację medyczną pacjenta należy udostępnić:

zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta

Jeżeli ubezpieczyciel nie przedstawi zgody pacjenta na udostępnienie dokumentacji, nie wolno jej wydać. Kiedyś zadano mi pytanie – czy w takim wypadku podmiot leczniczy ma zwrócić się o taką zgodę do pacjenta. Uważam, że nie. To ubezpieczyciel winien zadbać o uzyskanie zgody.

Należy też pamiętać, że nie każdą dokumentację pacjenta należy udostępniać ubezpieczycielowi.

1. Zakres informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą o stanie zdrowia ubezpieczonego lub osoby, na rzecz której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, obejmuje:

1)   informacje o przyczynach hospitalizacji, wykonanych w jej trakcie badaniach diagnostycznych i ich wynikach, innych udzielonych świadczeniach zdrowotnych, wynikach leczenia i rokowaniach oraz o wynikach sekcji zwłok, jeżeli została przeprowadzona,
2)   informacje o przyczynach leczenia ambulatoryjnego, wykonanych w jego trakcie badaniach diagnostycznych i ich wynikach, innych udzielonych świadczeniach zdrowotnych, wynikach leczenia i rokowaniach,
3)   informacje o wynikach przeprowadzonych konsultacji
2. Informacje o przyczynach hospitalizacji i leczenia powinny zawierać kod jednostki chorobowej zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta.
§ 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji
Podmioty wykonujące działalność leczniczą mają obowiązek udostępnić dokumentację odpłatnie, w ciągu 14 dni od otrzymania od zakładu ubezpieczeń prośby o przekazanie informacji.
O tym komu jeszcze można przekazać dokumentację medyczną przeczytasz TUTAJ

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

medandlife Grudzień 27, 2012

Bede zagladal na bloga

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: