Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

Fizjoterapeutą w Polsce może być każdy. Zaskakujące, ale to prawda.

Jest tak dlatego, że wykonywanie tego bardzo odpowiedzialnego zawodu medycznego nie jest uregulowane w prawie, nie ma stosownych przepisów dokładnie precyzujących, kto może rehabilitować chorych.

Wystarczy bowiem otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą – z klasyfikacją działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A) i już można wykonywać indywidualną lub zespołową działalność fizjoterapeutów, prowadzoną w takich dziedzinach jak: diagnostyka fizjoterapeutyczna, fizykoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa itp. również w prywatnym gabinecie, a nawet w domu pacjenta.

Dyplom ukończenia studiów potrzebny jest dopiero wtedy, gdy fizjoterapeuta chce podpisać kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia (wyjątek stanowią technicy fizjoterapeuci). Gdy chce rehabilitować prywatnie to pacjent dbający o swoje zdrowie musi dopytywać o uprawnienia i doświadczenie w zawodzie.
Niesie to za sobą ogromne ryzyko dla chorych – fizjoterapeuta hochsztapler może zamiast pomóc – wyrządzić krzywdę. Trudno też w takim wypadku uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niewłaściwe leczenie.

Od września 2013 r. zawód fizjoterapeuty jest zawodem regulowanym zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji. Oznacza to, że w Polsce można uznawać kwalifikacje zawodowe nabyte w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w zawodzie fizjoterapeuty może być uzyskiwany tytuł specjalisty.
Egzaminy oraz rejestr wydawanych dyplomów potwierdzających uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia prowadzi Centrum Egzaminów Medycznych.

Środowisko fizjoterapeutów postuluje zmiany w przepisach i regulacje ustawowe.

Od dwóch lat jest już bowiem przygotowany obywatelski projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, który został przekazany do Ministerstwa w marcu tego roku.
Zgodnie z art. 6 tego projektu zawód fizjoterapeuty mogłaby wykonywać osoba, która ukończyła studia zawodowe lub magisterskie na kierunku fizjoterapii albo wychowania fizycznego – wydział lub kierunek rehabilitacja ruchowa, albo posiada specjalizację z rehabilitacji lub gimnastyki leczniczej; jest obywatelem polskim, korzysta z pełni praw publicznych, i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, wykazuje nienaganną postawę etyczną.

Fizjoterapeuta powinien posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu. Do wykonywania zawodu niezbędny byłby także wpis na listę fizjoterapeutów.

Jest to fragment artykułu pisanego na zamówienie dla HealthThink Public Relations, agencji specjalizującej się w marketingu medycznym.


{ 7 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Beniek Sierpień 11, 2014

Uregulowanie ustawą wszystkich możliwych zawodów ma swój urok, bo teoretycznie zwiększa bezpieczeństwo i jakość usług, ale ma i drugie oblicze: zwiększa biurokrację pilnującą tych wszystkich uregulowań, ogranicza dostęp nowych usługodawców i tym samym podwyższa koszty itd.

Odpowiedz

Adam Październik 6, 2014

No ja jestem całkowicie za regulowaniem ustawami. Tak to wszystko się opierało na dobrej woli człowieka a z tą jest różnie.

Odpowiedz

Magda Grudzień 12, 2014

Nareszcie. W 2001 roku ukończyłam studia na wydziale fizjoterapii AWF w Krakowie. Musiało minąć sporo czasu by doczekać tej chwili ale w końcu jest… Jak mieliśmy pogodzić się z tym, że ktoś po kilku dniach kursu miał takie samo prawo do wykonywania zawodu fizjoterapeuty jak ludzie po czterech latach niełatwych studiów. Nie wspomnę już o tych wszystkich biednych ludziach poddanych leczeniu przez pseudo rehabilitantów…

Odpowiedz

Olga Luty 23, 2015

Ja również uważam ze regulacje ustawą są dobrym rozwiązaniem, zwiększającym jakość usług (w imię dobra klienta) oraz zwiększają bezpieczeństwo tych usług. Przecież tu chodzi niejednokrotnie o ludzkie zdrowie i życie!

Odpowiedz

Anna Luty 24, 2015

Niestety, ale w obecnych czasach aby pacjent był bezpieczny i miał odpowiednią obsługę muszą być regulacje prawne, bo inaczej byłoby różnie. A czy nie powinno być to naturalne i oczywiste, że zdrowie ludzkie jest najważniejsze i nie można w tej sprawie folgować…heh

Odpowiedz

Monika Marzec 9, 2015

Ja również uważam, że regulacje są potrzebne. Bo obecnie dużo ludzi szuka drogi na skróty, co bardzo często się źle kończy…

Odpowiedz

Prawo Lipiec 25, 2016

Przyłączam się do powyższych komentarzy, regulacje są potrzebne! 🙂

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: