Zalecenia i wytyczne praktyki klinicznej

Wczoraj byłam na spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę. Zapytano mnie, na ile w leczeniu tej choroby lekarzy obowiązują wytyczne PTLEiChZ i czy medycy muszą się do nich bezwzględnie stosować.

Otóż nie muszą. I tak jest w przypadku każdych wytycznych praktyki klinicznej oraz wszelkiego typu zaleceń niezależnie od posiadanej przez lekarza specjalizacji.

Trzeba bowiem wiedzieć, że wszelkiego rodzaju wytyczne nie są aktami normatywnymi, a jedynie dokumentami „pomocniczymi” tworzonymi np. przez towarzystwa naukowe. Wytyczne są bowiem zazwyczaj zbiorem wiedzy medycznej, które mają ułatwić pracę lekarzom i ujednolicić rodzaj opieki nad pacjentem.

Zgodnie z art. 4 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty:

Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.

Dopełnieniem tego artykułu jest zapis art. 4 KEL:

Dla wypełnienia swoich zadań lekarz powinien zachować swobodę działań zawodowych, zgodnie ze swoim sumieniem i współczesną wiedzą medyczną.

Lekarze mają również obowiązek ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Żaden akt prawny jednakże nie nakazuje stosowania zaleceń, standardów, wytycznych medycznych (EBM  – evidence based medicine).

Lekarz ma obowiązek leczyć z należytą starannością zgodnie ze współczesną wiedzą medyczną. W wyborze metody leczenia ma autonomię. Musi jednak pamiętać, iż jest ograniczony zgodą pacjenta.

Stosowanie się do wytycznych nie uchroni jednak żadnego lekarza przed odpowiedzialnością związaną z roszczeniami medycznymi pacjentów. Samo powoływanie się na zalecenia bądź wytyczne w procesie może być dalece niewystarczające przy rozpatrywaniu indywidualnego przypadku. Wytyczne bowiem dotyczą standardowej metody leczenia dla przeciętnego pacjenta.

Trzeba też obiektywnie stwierdzić, że stosowanie się do wytycznych może  uchronić lekarza od odpowiedzialności.

Nieprawidłowy sposób leczenia, rozmijający się ze wskazaniami wiedzy i sztuki lekarskiej, przy pominięciu innych metod leczenia oraz zwłoka z zasięgnięciem opinii specjalisty stanowi winę lekarzy.

– tak orzekł Sąd Okręgowy w Radomiu w wyroku z dnia 15 lipca 2003 r. (I C 955/98)


{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

borelioza Listopad 19, 2014

Kleszcze są małymi pajączkami, które powodują różnego rodzaju choroby – o tym wie każdy. Co jednak zrobić, gdy pomimo zachowania środków ostrożności zauważymy nieprzyjaciela na naszym ciele?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: