Zmiany w POZ – ważne dla pediatrów i inernistów

Der ParagraphW środę 30.04.2014 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wejdą w życie 30 dni od dnia ich ogłoszenia.

Co zmienia ustawa?

Z punktu widzenia lekarzy najważniejsza zmiana dotyczy umożliwienia udzielania świadczeń zdrowotnych nie tylko przez lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej, lecz również przez pediatrów i internistów.

W art. 55 ustawy po ust. 2 dodano nowe ustępy – 2a i 2b:

„2a. Świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej może udzielać lekarz, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej:
1) posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub
2) odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub
3) posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub
4) posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub
5) posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub
6) posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
– w zakresie swoich kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi dokumentami, z zastrzeżeniem art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1172), zwany dalej „lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej”.

Lekarze ze specjalizacją I stopnia w zakresie medycyny ogólnej oraz posiadający specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii będą mieć obowiązek ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej organizowanego przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.  Kurs taki trzeba będzie ukończyć w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń w POZ.

Wprowadzone zmiany mają pozwolić na zwiększenie liczby lekarzy pracujących w POZ.


{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

agnieszka Maj 7, 2014

Nawiązując do artykułu o zmianach w POZ.. Jestem pediatra pracującym w POZ ale jedynie na 1/2 etatu – bo z uwagi na stosunkowo niedawno zdany egzamin specjalizacyjny i brak praktyki wcześniej w POZ( teoretycznie chyba w trakcie studiów:)w swietle obowiązujących przepisów nie mam możliwości tworzenia listy aktywnej pacjentów w związku z powyższym nie chciano mi dać całego etatu – bo się nie kalkuluje – tu cytat!!. Jestem gorąco zainteresowana kiedy wchodzi w zycie ta zmiana ustawy?? wszędzie jest napisane : 30 dni po ukazaniu się w Dzienniku ustaw..ale prawde mówiąc nic mi to nie mowi. Tzn kiedy??śerdeczenie dziekuje za odpowiedz

Odpowiedz

Katarzyna Przyborowska Maj 18, 2014

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 15 maja 2014, zatem wejdzie w życie 14 czerwca 2014.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/619/1

Odpowiedz

agnieszka Maj 19, 2014

Serdecznie dziękuje za odpowiedz

Odpowiedz

Marek Maj 27, 2014

Bardzo ciekawa strona www. Będę częściej odwiedzać.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: